Hur lång tid tar det att skrota en oljetank/panna?

 • En 3 kubiks tank tar max 2 tim att skära ner och bortforsla.
 • En vanlig villa panna tar allt från 30 min till 1,5 tim. Beroende på om pannan måste delas el kan tas ut hel.

Måste jag vara hemma när arbetet utförs? (skrotning)

 • Nej. Många kunder går hemifrån när vi kommer på morgonen och då lämnar vi nyckeln där kunden önskar efter utfört arbete.

 

Vänligen redogör vilka åtgärder som vidtas när oljetank (cistern) tas ur bruk

 • Först töms cisternen sedan saneras den (rengörs )
 • Cisternen sågas ner, med hjälp av tigersåg. Tigersågen gör att det inte luktar rök samt att det är mindre brandrisk.
 • Spillolja, slam s.k. rengöringsrester omhändertas för destruktion utav Sysav Kemi.
 • Markundersökning görs under och omkring cistern. Upptäcks ingen förorening behövs därmed inga vidare åtgärder ske i samband med miljö- och byggnadskontoret.
 • Arbetet utförs enligt brandskyddsföreningens regler med "heta arbeten" certifikat.( Detta certifikat är giltigt i 5 år och SkåneExpressen förnyade sitt juni 2013 ).
 • Efter avslutat arbete får kunden ett skrotningsintyg, där cisternägaren fyller i vilken uppvärmning som ändrats till samt undertecknar intyget. Blanketten skickas sedan till den kommun där cistern varit upprättad.

 

Är ni försäkrade samt har tillstånd för denna sortens jobb?

 • Ansvarsförsäkring samt företagsförsäkring har vi via IF
 • Behörighet finns för "Transport av farligt gods på väg" Detta har skett enligt SRVFS 2004:14, kapitel 1.3. UN 1202 Diesel (eldningsolja), 3, III, 1 IBC samt sediment blandat med UN 1202 Diesel 1.

Är ni godkända för F-skatt?

 • Ja

Vad innebär begreppet tunga lyft?

 • Det kan vara allt ifrån maskiner, kassaskåp, elskåp m.m. Lägg ett mail vad du vill ha hjälp med så kommer vi med priset. Kom ihåg. Inom en timme har du svar

 

 

På vilket sätt är det bäst att nå er samt tider?

 • Vi är nårbara 24tim om dygnet. Dock är mailen bäst, då vi har garanti om svar och prisuppgift inom en timme.

Arbetar ni 7 dagar i veckan?

 • Ännu bättre. Vi arbetar 8 dagar i veckan :-)

Har ni någon underlig merit sedan företagets start?

 • Vi har transporterat ett biljardbord och monterat ihop det åt Anne Lundberg. Hon är lika kär privat som i Antikrundan !

 

 * Har vi glömt att publicera någon fråga el något verkar oklart är du välkommen att höra av dig så berättar vi gärna mer *

 

På blocket.se marknadsför ni er att man kan tjäna på att skrota sin tank via er. Vad menas med det?

 • Vi erbjuder oss att köpa upp oljan om denne finns kvar i tanken. Beroende på hur mycket som finns kvar i tanken drar vi av det på fakturan. Särskilda villkor gäller. Vid bokning berättar vi gärna mer.

Kan jag utnyttja ROT-avdrag när jag skrotar min panna/tank?

 • Tyvärr inte. Regeln säger att om du endast skall skrota pannan/tanken får man inte använda sig utav ROT-avdrag. Köper du ett nytt system och installerar i samband med skrotning kan du utnyttja ROT-avdrag.

Det finns konkurrenter som använder sig av ROT-avdrag...?

 • Vi känner till de "problemet" men det blir bara en massa extra kostnader för kunden sedan när SKV granskar deklarationen, då det inte görs enligt ovanstående regel. Därför har vi valt att göra rätt från början !

Hur fungerar betalning?

 • Mot faktura som skickas efter utfört arbete. Privatpersoner har 10dagar netto. Företag har 20dgr netto. Betalning sker till angivit BG som står på fakturan, om inget annat är överrens kommet.

Hur lång tid i förväg måste jag boka?

 • Skrotning - Vill man ha det gjort innan kl 9 en vardag, bokas detta ca 3dgr innan skrotningen. Spelar inte tiden någon större roll kan man boka dagen innan skrotning.
 • Flytt - Gör vi oftast på helgen då det är svårt att avgöra hur lång tid det tar. Men vill man absolut boka in en vardag börjar vi med flytt från ca kl 10:00. Kan ibland gå tidigare om det inte finns annat jobb inbokat direkt på morgonen. Bokning görs helst 3 dgr innan flytt.
 • Transport av piano/flygel - Görs vardagar från kl 16.00 eller helger i mån av tid. Kan ibland göras innan kl 16.00 på vardagar. Det tar vi när transporten bokas. Då det endast är jag själv, Andreas som har denna erfarenhet på företaget samt utbildning hyr vi in extra personal för detta jobb och då har vi endast möjlighet att göra det på eftermiddagar.
 • Tunga lyft - Beroende på vad det är och var kan det rent av ske samma dag förfrågan kommer. Lägg ett mail, sms el ring så hjälper vi dig fram.

Ni är verksamma i hela Skåne, men jag behöver hjälp med flytt till Danmark?

 • Vad kul ! Självklart åtar vi oss arbete över sundet (to.m längre). Vi har även brobizz vilket gör att kostnaden blir lägre för dig som kund. Sedan företagets start, april 2012 har vi haft 3st flytt över sundet. Vi har 3 säten i bilen och i mån av plats får du som kund gärna följa med i bilen.

Jag har en flygel som skall till Sthlm, kan ni hjälpa mig?

 • Absolut gör vi det. Körning till Stockholm gör vi på fast pris. Vänligen hör av dig för pris och bokning. 

Hur fungerar flytt inom Malmö? Tar ni framkörningsavgift?

 • Nej. Ingen framkörningsavgift.

Och flytt utanför Malmö?

 • Som tidigare nämnts tar vi inte ut framkörningsavgift. Tillkommer en milersättning på 45kr/mil/bil.